Vanuit gebrek aan een geldboompje ...

De Slatuinen, een heerlijk koele plek bij tropische hitte.jpg

Er zijn geen stekjes in de tuin die uitgroeien tot een geldboompje, dus zijn we mede afhankelijk van uw bijdrage om het beheer en de activiteiten van deze prachtige tuin voort te zetten: als natuurtuin, als plek voor rust en ontmoeting en als groen ‘klaslokaal’ voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.    

 

Als u d.mv. een donatie wilt helpen dit  unieke stukje natuur in stand te houden, maakt u dan een bedrag over:

t.n.v.      : Stichting Natuurtuin Slatuinen

 rek.no.: NL18 INGB0007703824.

U kunt ook doneren door gebruik te maken van de onderstaande QR code.​​​​​​​​​​​​

ANBI status

Schenken met voordeel

 

De Stichting Natuurtuin Slatuinen is bij de Belastingdienst

geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat een donateur giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting kan aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. De stichting is ANBI-geregistreerd onder RSIN nummer 805985049.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook de andere vrijwilligers zetten zich geheel onbezoldigd voor de Slatuinen in.  Alleen de deeltijd-beroepskracht, Marijke Kooijman, staat in dienstbetrekking tot de stichting.

​Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Louis Stuster, voorzitter

  • Jack Horio, penningmeester

  • Nico Kuyvenhoven, secretaris

 

Doelstelling

Zie / klik op Home.

 

Contactgegevens

 

Zie / klik op Bezoek & contact.

Verantwoording

 

Zie / klik op Archief ---> Verslagen.