top of page

Vanuit gebrek aan een geldboompje ...

IMG-20190926-WA0022 - uitsnede.jpg

Er zijn geen stekjes in de tuin die uitgroeien tot een geldboompje, dus zijn we mede afhankelijk van uw bijdrage om het beheer en de activiteiten van deze prachtige tuin voort te zetten: als natuurtuin, als plek voor rust en ontmoeting en als groen ‘klaslokaal’ voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.    

 

Als u d.mv. een donatie wilt helpen dit  unieke stukje natuur in stand te houden, maakt u dan een bedrag over:

t.n.v.      : Stichting Natuurtuin Slatuinen

 rek.no.: NL18 INGB0007703824.

U kunt ook doneren door gebruik te maken van de onderstaande QR code.​​​​​​​​​​​​

Donatie voor Natuurtuin Slatuinen.jpeg

ANBI status

Schenken met voordeel

 

De Stichting Natuurtuin Slatuinen is bij de Belastingdienst

geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat een donateur giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting kan aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. De stichting is ANBI-geregistreerd onder RSIN nummer 805985049.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ook de andere vrijwilligers zetten zich geheel onbezoldigd voor de Slatuinen in.  Alleen de deeltijd-beroepskracht, Marijke Kooijman, staat in dienstbetrekking tot de stichting.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor de activiteiten en de doelstelling verwijzen we graag naar de Home page. Inkomsten worden verkregen uit subsidie van de Gemeente Amsterdam, donaties en incidenteel verhuur van het gebouwtje. Het vermogen van de stichting wordt ten allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen. Voor elk jaar wordt er een jaarplan met begroting opgesteld dat aan het eind van het betreffende jaar wordt opgevolgd door een jaarverslag, d.w.z. een inhoudelijk verslag met jaarrekening, ter verantwoording aan de subsidiegever.

​Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Louis Stuster, voorzitter

  • Jack Horio, penningmeester

  • Nico Kuyvenhoven, secretaris

 

Activiteiten en doelstelling

Zie / klik op Home.

 

Contactgegevens

 

Zie / klik op Bezoek & contact.

Verantwoording

 

Zie / klik op Archief ---> Verslagen.

 

bottom of page