top of page

Tuinbeheer

Onder een natuurtuin verstaan wij een tuin waarin de natuur gedeeltelijk haar gang kan gaan. De nadruk ligt op spontane ontwikkeling. Door beheer wordt er gestuurd in die ontwikkeling. Het gebruik van bomen en kruiden is voornamelijk inheems. De tuin wordt onderhouden volgens de uitgangspunten van ecologisch groenbeheer.

Variatie in milieus 

De tuin heeft een aantal te onderscheiden milieutypes zoals:   bos, stapelmuurtjes, open hooiland ,  paden, houtwallen, moeras en vijvers.

Natuurlijke processen zorgen voor soortenrijkdom.De tuin ligt  net als de Slatuinenweg  op polderpeil en dat is 1.60 meter lager dan de omringende straten.

Hierdoor is er een bijzondere kwelsituatie ontstaan waarvan een aantal planten zeer bijzonder van profiteren, zoals onder andere goudveil.

Ecologisch groenbeheer

We houden ons aan de volgende basisprincipes:

  • Bodembeschadiging en verdichting worden voor-   komen.

  • Van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt afgezien.

  • De samenstelling van de plantensoorten wordt bepaald door de milieufactoren ter  plekke en onderlinge concurrentie.

 

Broed- en schuilplaatsen

Een belangrijk doel van ons beheer     is het bevorderen van fourageer, broed- en schuilplaatsen voor dieren zoals geleedpotigen, waaronder insecten en spinachtigen, vogels en kleine zoogdieren. 

bottom of page