top of page

Verslaglegging

Elk jaar doen we verslag van onze activiteiten en werkzaamheden in een jaarverslag. Voor de laatste drie verslagen en mogelijke andere documenten, klik op de subknop Verslagen.

Historische introductie

Het nog op polderniveau gelegen terrein van de Natuurtuin Slatuinen heeft een ononderbroken groene geschiedenis doorgemaakt. De oudste bomen, drie esdoorns, kunnen nog van deze geschiedenis getuigen. Twee daarvan zijn wellicht onderdeel geweest van het parkontwerp van het voormalige Julianapark uit 1912. Nog oudere bomen  bevinden zich niet op het terrein, want   iets verder terug in de tijd maakte het nog deel uit van het uitgestrekte polderland van de Gemeente Sloten, gekenmerkt door tuinderijen met kropsla en weilanden met koeien. Totdat de annexatie van Sloten in 1921 door Amsterdam een drastische verstedeling inluidde. Het had ook anders kunnen lopen, maar wat een geluk dat het terrein altijd   zijn aangenaam groene karakter heeft behouden.

 

Vlak bij het gebouwtje, het Slatuinhuis, staat nog een Atlasceder uit ca. 1924. Het plantjaar van  de oudste schietwilg is ca. 1938 en maakte destijds deel uit van een natuurlijke schutting.

De twee esdoorn die wellicht teruggaan tot 1912 (links 2-stammig, rechts 3-stammig, Admiraal de Ruijterweg zijde).  

De schietwilg uit ca. 1938 (Jacob van Wassenaar Obdamstraat zijde).

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Natuurtuin Slatuinen en de Slatuinenweg, klik op de subknop Historie.

Achtergrondfoto: aan de voet van de driestammige esdoorn.

Archief

bottom of page