top of page

Flora inventarisatie

De tuin bevat voornamelijk inheemse en stinse plantensoorten, zoals donkere ooievaarsbek, dodemansvingers, gele monnikskap, gevlekt longkruid, paarbladig goudveil en lenteklokje.   In 2016 is er in de tuin een planteninventarisatie verricht, waarvan u hiernaast de complete lijst kunt downloaden. Het aantal soorten en het aantal exemplaren per soort fluctueert per jaar. Zo bloeide er in 2018 bijvoorbeeld een rietorchis (de gevlekte variëteit), maar is de grote ratelaar in aantal afgenomen.

Goudveil​Een veel voorkomende plant in de  tuin is goudveil. Goudveil is een plant die goed gedijt in kwelsituaties.

Wilde kievitsbloem​De wilde kievitsbloem bloeit in de lente. De plant staat op de  rode lijst van beschermde soorten.

Kiwi​Naast inheemse plantensoorten bloeien er ook exoten zoals de kiwiboom.

bottom of page