top of page

Een groene oase in het drukke stadsgewoel  

Een 'verborgen paradijsje' wordt het wel genoemd: de Natuurtuin Slatuinen. Naast de grote bonte specht, esdoorns   en wilde kievitsbloem vinden midden in het hectische Stadsdeel West nog talloze andere soorten bloemen, planten, vogels en kleine zoogdieren hier een rustige plek: een bijzondere plek, die ook op een bijzondere manier wordt beheerd.​

​Spil in dit geheel is de beheerder, wiens focus uiteraard op de tuin zelf ligt en onder wiens deskundige begeleiding vrijwilligers met ‘groene vingers’ de tuin onderhouden. Weer of geen weer, de vrijwilligers plegen elke week geheel belangeloos onderhoud in de tuin. Om maar een greep uit de werkzaamheden te doen: van het maken van takkenrillen tot het begaanbaar houden van de paden, van het al snoeiende, wiedende en soms ook plantende bewaken van de soortenrijkdom tot het beheren van de terreintypes, zoals – zwaar werk! - het baggeren van de vijvers. Dat neemt niet weg dat de natuur deels zijn gang kan gaan, want dat is de essentie van een natuurtuin. Het beheer is erop gericht ruimte te bieden aan spontane ontwikkeling.

 

  

 

Natuureducatie

De stichting legt zich tevens toe op natuureducatie, met name voor basisschoolkinderen. Door de beleving van het directe contact met de natuur in de tuin ontdekken de kinderen op een veilige en speelse manier de natuur en raken ermee vertrouwd.

Buurt- en wijkfunctie

Elk jaar wordt de tuin bezocht door buurtbewoners, fotografen, kunstenaars, rustzoekers, (school) kinderen, peuters van de buitenschoolse opvang, (ex-) buurtgenoten, biologen en collega-(natuurtuin) beheerders. De bezoekers komen niet alleen uit de buurt, maar soms ook ver daarbuiten. Daarnaast organiseren we, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, evenementen en activiteiten ter bevordering van een groen, sociaal en levendig stadsdeel.

Weerproof

 

Omwille van de leefbaarheid in de stad zijn klimaatbestendige tuinen steeds meer van belang geworden.  De Natuurtuin Slatuinen is daar een schoolvoorbeeld van, een wilde, groene oase die de extremen waaronder een stad onder invloed van de klimaatverandering gebukt kan gaan uitstekend kan opvangen. De tuin fungeert als een natuurlijke spons bij hevige regenval en brengt aangename verkoeling bij tropische hitte en droogte. 

Twee onderzoekertjes in de tuin.

Bezoekers bekijken de folder.

Een natuurlijke spons bij hevige regenval.

Doelstelling

Zoals uit bovenstaande activiteiten blijkt, stelt de Stichting Natuurtuin Slatuinen zich ten doel de ontwikkeling van de (stads)natuur en van op de natuur gerichte activiteiten te stimuleren alsmede de sociale cohesie van haar woonomgeving te stimuleren.


 

  • c-tbird
  • c-facebook
  • c-blogger
bottom of page